Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.:

„ Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie w działalności nowej linii produkcyjnej do zakuwania przewodów hydraulicznych”

Cel projektu: Zwiększenie konkurencyjności Beneficjenta oraz zmiana profilu działalności firmy.

Dofinansowanie projektu z UE: 459 220,33 PLN.